Den 26. Januar waren d’Athena Divers op d’Boot zu Düsseldorf.